تحقيق چگونه در اداره ي آموزش پرورش مديريت کنيم تحقيق چگونه در اداره ي آموزش پرورش مديريت کنيم


تعريف کارورزي ،تعريف مديريت سازماندهي ،اهم وظايف سازماني کارشناسي دبير خانه، مراحل کنترل نامه ها کنترل مکاتبات تعاريف،اصطلاحات،گردش مکاتبات  اسناد، ارزش اسناد براي دبيرخانه،  تنوع پست سازماني دبير خانه دفاتر ،انديکاتور و اندکس ، وسايل دبيرخانه، انواع قفسه ها شرح وقايع ، آشنايي با مکان  چارت سازمان ، تحليل مسائل اداري سازمان


سازماندهي مستم آنست که منابع يعني افراد، سرمايه ها و تجهيزات به مؤثرترين شيوه براي حصول اهداف فراهم گردد، بنابراين ديدگاه سازماندهي شامل ترکيب و يگانه سازي منابع است. برخي از صاحبنظران نيز ازماندهي را تقسيم کار و طبقه بندي وظايف دانسته اند. سازمان نظم و ترتيبي نسبتاً ثابت و هميشگي است که يک مؤسسه در چارچوب آن به فعاليت مي پردازد. در واقع ساختاري است که واحد اجرايي برنامه به خود مي دهد تا در آن بتواند وظايف متعدد و متفاوت خود را در راه نيل به هدف يا اهداف تعيين شده تفکيک و ضمن تجزية آن به جزئي ترين حد معقول يعني تقسيم کار برحسب تخصص لازم بين افراد و گروهها بپردازد تا با ساده کردن و آسان ساختن وظايف ضمن سرعت بخشيدن به فعاليتها، از مسائل و مشکلات و علي الخصوص خستگي روحي و جسمي کارکنان بکاهد و با ايجاد پيوندي منطقي از راه سلسله مراتب با غير از آن و هماهنگي بين گروههاي متخصص روابط کاري و روش انجام دادن وظايف را تا حد ممکن مشخص نمايد و نهايتاً مکان هر فعاليت را مشخص سازد.


 


تحقيق چگونه در اداره ي آموزش پرورش مديريت کنيم

وظايف ,مديريت ,ي ,پرورش ,اداره ,آموزش ,آموزش پرورش ,پرورش مديريت ,اداره ي ,ي آموزش ,در اداره ,آموزش پرورش مديريت

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها


مطالب اینترنتی دانلود کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش فارسی pdf hamyareinsta Cassidy Risky Bits نوین رایانه baghesepdar حجاب بانو shivarayanew ارائه دهنده خدمات هاستينگ و طراحي وب